MLADINSKI ODSEK

Začetki delovanja mladinskega odseka segajo že v sam začetek obstoja našega društva. Od nekdaj se zavedamo, da je delo z mladimi zelo pomembno, zato zanje organiziramo raznorazne pohode, tabore, orientacijska tekmovanja in miklavževanja.

Z otroci začnemo sodelovati že v vrtcu, ko v okviru projekta ciciban planinec skupaj z njimi osvajamo lažje vrhove v naši okolici. Njihovo zanimanje za gorništvo skušamo pritegniti z skupnimi igrami, pravljicami in pripovedkami. Spodbujamo jih k reševanju dnevnikov, v katere zapišejo opravljene izlete in vtise na njih.

Za otroke, ki že obiskujejo osnovno šolo organiziramo pohode na bolj oddaljene vrhove v Sloveniji. Prvi vikend v decembru se organizira tudi že tradicionalno Miklavževanje na naši planinski koči Velikonočnica na Boču. Med poletjem pa se za 1 teden, skupaj z 2 sosednjima društvoma, odpravimo na planinski tabor.

Planinsko društvo Boč Kostrivnica © 2014-2016. Developed by: DarkMorg